Stiftelsen legger til grunn de samme etiske retningslinjer for sine investeringer som Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet), og knytter også investeringene opp mot FNs Global Compact. Det gjennomføres en årlig screening av porteføljen av en ekstern og uavhengig rådgiver.

Månedlige investeringsrapporter:

2020:

Rapport per 30.11.2020
Rapport per 31.10.2020
Rapport per 30.09.2020
Rapport per 31.08.2020
Rapport per 31.07.2020
Rapport per 30.06.2020
Rapport per 31.05.2020
Rapport per 30.04.2020
Rapport per 31.03.2020
Rapport per 29.02.2020
Rapport per 31.01.2020

2019:

Rapport per 31.12.2019
Rapport per 30.11.2019
Rapport per 31.10.2019
Rapport per 30.09.2019
Rapport per 31.08.2019
Rapport per 31.07.2019
Rapport per 30.06.2019
Rapport per 31.05.2019
Rapport per 30.04.2019
Rapport per 31.03.2019
Rapport per 28.02.2019
Rapport per 31.01.2019

2018:

Rapport per 31.12.2018
Rapport per 30.11.2018
Rapport per 31.10.2018
Rapport per 30.09.2018
Rapport per 31.08.2018
Rapport per 31.07.2018
Rapport per 30.06.2018
Rapport per 31.05.2018
Rapport per 30.04.2018
Rapport per 31.03.2018
Rapport per 28.02.2018
Rapport per 31.01.2018

2017:

Rapport per 31.12.2017
Rapport per 30.11.2017
Rapport per 31.10.2017
Rapport per 30.09.2017
Rapport per 31.08.2017
Rapport per 31.07.2017
Rapport per 30.06.2017
Rapport per 31.05.2017
Rapport per 30.04.2017
Rapport per 31.03.2017
Rapport per 28.02.2017
Rapport per 31.01.2017

2016:

Rapport per 31.12.2016
Rapport per 30.11.2016
Rapport per 31.10.2016
Rapport per 30.09.2016
Rapport per 31.08.2016
Rapport per 31.07.2016
Rapport per 30.06.2016
Rapport per 31.05.2016
Rapport per 30.04.2016
Rapport per 31.03.2016
Rapport per 29.02.2016
Rapport per 31.01.2016

2015:

Rapport per 31.12.2015
Rapport per 30.11.2015
Rapport per 31.10.2015

Rapport per 30.09.2015
Rapport per 31.08.2015
Rapport per 31.07.2015
Rapport per 30.06.2015
Rapport per 31.05.2015
Rapport per 30.04.2015
Rapport per 31.03.2015
Rapport per 28.02.2015
Rapport per 31.01.2015

2014:

Rapport per 31.12.2014
Rapport per 30.11.2014
Rapport per 31.10.2014
Rapport per 30.09.2014
Rapport per 31.08.2014
Rapport per 31.07.2014
Rapport per 30.06.2014
Rapport per 31.05.2014
Rapport per 30.04.2014
Rapport per 31.03.2014
Rapport per 28.02.2014
Rapport per 31.01.2014

2013:

Rapport per 31.12.2013
Rapport per 30.11.2013
Rapport per 31.10.2013
Rapport per 30.09.2013
Rapport per 31.08.2013
Rapport per 31.07.2013
Rapport per 30.06.2013
Rapport per 31.05.2013
Rapport per 30.04.2013
Rapport per 31.03.2013
Rapport per 28.02.2013
Rapport per 31.01.2013

2012:

Rapport per 31.12.2012
Rapport per 30.11.2012
Rapport per 31.10.2012
Rapport per 30.09.2012
Rapport per 31.08.2012
Rapport per 31.07.2012
Rapport per 30.06.2012
Rapport per 31.05.2012
Rapport per 30.04.2012
Rapport per 31.03.2012
Rapport per 29.02.2012
Rapport per 31.01.2012

2011:

Rapport per 31.12.2011
Rapport per 30.11.2011
Rapport per 31.10.2011
Rapport per 30.09.2011
Rapport per 31.08.2011
Rapport per 31.07.2011
Rapport per 30.06.2011
Rapport per 31.05.2011
Rapport per 30.04.2011
Rapport per 31.03.2011
Rapport per 28.02.2011
Rapport per 31.01.2011