Det karriges vesen

Olje på lerret, 1963, 88x140cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Blå sjøutsikt

Olje og tempera på lerret, 1997, 146x353, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Den finsk-norske kunstneren Irma Salo Jæger (f.1928) har siden 1960-tallet vært en markant skikkelse i norsk kunstliv; både i kraft av hennes sterke kunstpolitiske engasjement og ikke minst gjennom hennes eget betydelige kunstnerskap. 

Med stedig konsekvens har Irma Salo Jæger i hele sin produksjon arbeidet med formale problemstillinger der lite overlates til tilfeldighetene. Billedstruktur, komposisjon og koloritt er omhyggelig avstemt og bearbeidet. Sett med ettertidens øyne anes at hun har vært gjennom ulike faser; fra 1960-tallets naturlyriske, mollstemte arbeider til et ekspressivt, heftig maleri fra slutten av tiåret og utover på 70-tallet, og over mot et klassisk og mer behersket uttrykk på 80- og 90-tallet, som hun siden har videreutviklet. Bildene hennes har en påståelig og kompromissløs karakter, her er ingen lettvint dandering av maling på lerret, ingen overflatisk dekorasjon, men bilder som nærmest har tvunget seg frem. Bilder som var nødt til å bli laget.

Triptyket Blå sjøutsikt (1998) er karakteristisk for Irma Salo Jægers modne, avklarede maleri. Bildet har et sterkt abstrahert uttrykk og en ikke umiddelbart gjenkjennbar virkelighet, men tittelen antyder at vi har å gjøre med et transformert synsinntrykk, her anes hav, sol, seilbåt, himmel, horisont.

Irma Salo Jæger er utdannet fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1954-57) og Statens Kunstakademi (1958-61), og har i tillegg en magistergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Helsingfors. I årene 1986 til 1992 var hun professor i ved Statens Kunstakademi i Oslo. Salo Jæger har laget en rekke offentlige utsmykninger og er dessuten godt representert i en rekke norske og internasjonale private og offentlige kunstsamlinger. Sparebankstiftelsen DNB har 12 arbeider av henne i samlingen, og har hele kunstnerskapet representert fra tidlig 60-tall til dagens produksjon.

Til en morgen

Olje og tempera på lerret, 1977, 120x140cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Stilleben med fisk

Olje på lerret, 1959, 61x46cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Når leken er best

Olje og tempera på lerret, 1967, 200x200cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Lokal kontrast

Olje på lerret, 1965, 70x87cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Lysning mot blått, en variant

Olje på lerret, 2007, 162cmx132cm

Irma Salo Jæger (f.1928) er født i Finland, men flyttet til Norge i 1954 og har siden vært en markant skikkelse i norsk kunst. Sammen med blant andre Jacob Weidemann, Knut Rumohr, Inger Sitter og Gunnar S. Gundersen tilhører hun den generasjonen kunstnere som på 1950 og 60-tallet sto for det abstrakte maleriets gjennombrudd her hjemme. Hennes kunst har utgangspunkt i en europeisk modernistisk tradisjon, og hun har gjennom hele sin produksjon arbeidet i et abstraherende formspråk.

I bildene fra 60-tallet er det klare referanser til naturen, fargene er harmonisk modulert og avstemt mot hverandre. Mot slutten av tiåret beveget hun seg fra det tunge, stofflige naturlyriske uttrykket til et mer kraftfullt og ekspressivt maleri, med heftige penselstrøk og store formater. I de senere arbeidene fra 80 og 90-tallet vendte Salo Jæger seg mot en mer stringent og behersket uttrykksform som hun siden har bearbeidet og videreutviklet. Maleriet Lysning mot blått, en variant er et karakteristisk eksempel på hennes modne, avklarede maleri. Billedstruktur og komposisjon er nå blitt mer konstruktiv og klassisk, koloritten konsentrert omkring lysende spektralfarger. Transparente maleriske sjikt veksler med heldekkende fargeflater og danner et vibrerende, atmosfærisk uttrykk som til tross for bildets flate karakter, åpner for dybde og romlighet.

Sammenfattende kan Irma Salo Jægers betydelige og mangfoldige produksjon ses som variasjoner over den samme grunnleggende tematikk: konsekvent fordyper hun seg i maleriets formale virkemidler og utforsker hvorledes linjer, former og farger forholder seg til hverandre som todimensjonal billedflate og vibrerende rom.

OWG

Før avreise

Collage, 1993, 60x50cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Sent i august

Olje og tempera på lerret, 1991, 146x118cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Det fjernes betydning må også verdsettes behørig

Olje og tempera på lerret, 1967, 200x250cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Irma Salo Jæger (f.1928) er født i Finland, men flyttet til Norge i 1954 da hun giftet seg med den norske vitenskapsmannen Tycho Jæger. Siden har hun blitt boende i Norge og markert seg som en av våre fremste og mest betydelige billedkunstnere.

Sammen med blant andre Jacob Weidemann, Gunnar S. og Inger Sitter bidro hun på 1950 og 60-tallet til å gjøre det abstrakte maleriet stuerent også i det norske miljøet. Salo Jæger er utdannet magister i kunsthistorie fra universitetet i Helsinki 1953, og etter at hun kom til Norge studerte hun på Kunst- og håndverkskolen fra 1954 til 57 og på Kunstakademiet fra 1958 til 61.

Hennes virkelige gjennombrudd i den norske kunstoffentligheten kom med en separatutstilling i Kunstnernes Hus i 1968, der hun blant mange andre verk viste det monumentale Det fjernes betydning må også verdsettes behørig. Karakteristisk for bildene fra tidligere på 60-tallet er et stofflig og naturlyrisk uttrykk der fargene er harmonisk modulert og avstemt mot hverandre. Slik markerer arbeidene på utstillingen i Kunstnernes Hus en ny retning i Salo Jægers kunstnerskap. I disse arbeidene beveger hun seg mot et mer kraftfullt og ekspressivt maleri, med store formater og et gestisk og heftig formspråk.

OWG

Desember

Olje på lerret, 1961, 130x165cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Jente

Olje på lerret, 1959, 65x52cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum