Tildelingen er på til sammen 4,5 millioner kroner til én kunstinstitusjon til produksjon og formidling av samtidskunst over en treårsperiode, fortrinnsvis av kunstnere bosatt i Norge.

Siste søknadsfrist var 29. november 2020 for perioden 2021 til 2023. Mottaker må ligge i stiftelsens geografiske kjerneområde som er de tidligere fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

For tildeling vektlegges følgende:

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å støtte opp om det (unge) norske samtidskunstfeltet. Kunsten i dag skal gå til produksjon av ny kunst, fortrinnsvis av kunstnere bosatt i Norge. Kunsten kan blant annet være av temporær karakter, vises i det offentlige rom eller innlemmes i institusjonens samling.

Prosjektene må gjøres fysisk tilgjengelig, formidles til publikum og dokumenteres for ettertiden. Ønsket er at flere skal bli kjent med samtidskunst på et høyt nivå, og å nå et ungt og nytt publikum. Formidlingsopplegget vil derfor tillegges stor betydning.

Det bør også vektlegges hvilken betydning og forskjell tildelingen vil utgjøre for mottakende institusjon.

Mottakere

Ordningen ble etablert i 2011 og het den gang Kunstgaven. Mottakere av Kunsten i Dag har vært:

  • Vestfossen kunstlaboratorium (2018-2020)
  • Punkt Ø/F15 (2015-2017)
  • Henie Onstad Kunstsenter (2012-2014)

For mer informasjon ta kontakt med Birthe M. Selvaag, rådgiver Kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB.
E-post: birthe.selvaag@sparebankstiftelsen.no,
Tlf.: 901 66 229