Med nye Galleri Ullinsvin har regionen fått et godt utgangspunkt for kunstformidling til barn og unge. De har etablert et formidlingsprogram i samarbeid med skolen som går ut på besøk i utstillingene, kunstverksted og kunstnersamtaler.

Ullinsvin Drift fikk 250.000 kroner i 2020, og deretter 250.000 kroner for skoleåret 2021-22, til regelmessige kunstnermøter, workshops og galleribesøk i samarbeid med kunstnerne Sigrid Blekastad, Kjell Erik Killi Olsen, Barbro Bekken og Axel Gran.