Gruppa har stor spredning i alder og kjønn, seks kvinner og seks menn - yngste er 15 år - eldste er 70 år. De ønsker å tilføre landsbyen et utendørs galleri som er åpent hver dag, hele døgnet og året rundt – «Landsbygalleriet i Ringebu». Utstilte bilder har alltid størrelse 50 x 70 cm i liggende eller stående format og i et materiale som tåler vind og vær. Hver utstillingsplass blir lyssatt for å gi en opplevelse hele døgnet. En av utstillingsplassene er reservert for en gjestefotograf som ikke er bosatt i Ringebu. Det blir lagd et sentrumskart som viser hvor de er utstilt bilder. Et slikt tilgjengelig galleri vil gjøre at også de som til vanlig ikke besøker utstilling får lett og uformell tilgang til utstilte bilder.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet