Skjønhaug skole i Trøgstad har stort fokus på fysisk aktivitet og sunn mat - blant annet gjennom glosestafetter, varm lunsj en dag i uka, fysisk aktivitet hver dag og gårdsbesøk for å se hvor maten kommer fra. I elevenes egen kokebok har de samlet sunne oppskrifter. Prosjektet ble tildelt ‘Søknad i særklasse’, en utmerkelse til et prosjekt som fortjener ekstra anerkjennelse.

 

 

 

Beskriv søkeren:
På Skjønhaug skole i Trøgstad har vi de tre siste årene arbeidet med fokus på fysisk aktivitet og sunn mat. Alle elever får gratis, varm lunsj en dag i uka og litt ekstra fysisk aktivitet hver dag. For eksempel har vi glosestafetter utendørs i stedet for inne i klasserommet. Vi kaller dette prosjektet løp & spis. (Lærerne jobber dugnad i friminuttet for å lage mat/ servere 216 barn)

Hvilket formål søker du gave under? Nærmiljø og kulturarv

Beskriv prosjektet/tiltaket:
Dette skoleåret skal vi fokusere ekstra på temaet: Hvor kommer maten vår fra, og hvorfor er den sunn/ ikke sunn for kroppen vår. Alle klassene skal reise på gårdsbesøk og lære mer om melk, egg, potet, honning, etc. Så skal de skrive fagtekster om dette, lage sunne oppskrifter og komme med forslag til aktiviteter som passer i skoledagen. Vi får besøk av lege Berit Nordstrand som skal veilede oss om de viktige byggeklossene kroppen trenger. Vi håper å gi ut ei sunn kokebok bok for barn skrevet av våre elever.            

Hvorfor skal dette tiltaket få penger?
Løp & spis er allerede etablert, og fungerer godt. Vi ser gode resultater av at elevene får være mere fysisk aktive i løpet av skoledagen, samtidig som de får i seg de næringsstoffene de trenger. Vi tror flere barn burde bli bevisste på dette temaet, og derfor vil vi skrive denne boka.

Hva skal pengegaven konkret brukes til?
Vi trenger økonomisk hjelp til grafisk design, fotografering og trykkostnader av boka.

Virksomhetsform:
Offentlige instanser/- institusjoner

Har søker mottatt gave tidligere? Nei

Hvilken aldersgruppe vil tiltaket rettet mot? 7-18 år

Hvor mange timer frivillig innsats/dugnad utløser prosjektet? 1000 eller mer

Hvor mange personer vil årlig ha glede av- og benytte dette prosjektet? 200-299

Referanser eller andre tilleggsopplysninger:
230 elever nyter godt av løp og spis i dag. Ved å skrive denne boka, håper vi at MANGE skoler vil se nytten av et slikt prosjekt som vi har. Vårt håp er at MANGE norske skole kan servere sunn mat og være mer fysisk aktive i skoledagen slik som elevene ved vår skole

Søknadsbeløp: kr 70.000

Prosjektets budsjett: Kr. 90.000

Fotograf, kr 20.000.
Grafisk design, kr 10.000
Trykkostnad, kr 60.000

Finansieringsplan:
20.000 egenkapital fra skoleshow i fjor.
70.000 gave fra sparebankstiftelsen

Kommentar Finansieringsplan
Samtlige lærere jobber dugnad 1 time hver uke, for å få gjennomføre prosjektet.

Stort engasjement

Det yrer av liv, latter og glede i skolegården på Skjønhaug Skole. Det er sommeravslutning, men også lansering av boken «Løp og Spis». Foreldre, besteforeldre og søsken har kommet for å ta del i prosjektet. Elevene er proppfulle av stolthet. I flere år har de sammen med lærerne jobbet med å bygge opp en sunn og aktiv skolehverdag.

På bordene står imponerende mange fat med ulike matretter. Elevene har jobbet i dagevis for å få dem ferdige. Det er sunn kortreist mat fra lokale produsenter,  grønnsaker i alle regnbuens farger og egg og kjøtt fra lykkelige kyllinger og  griser.

-  Vi har skjært opp 20 kg gulrøtter, sier Julia Karolina Perpefilow (11) i femte klasse.

«Nå har vi fire ganger så mye grønnsaker per måltid!» Prosjektleder Cathrine Rød Gundersen

Hvor kommer maten fra?

Sunn mat er nøkkelen til god læring og trivsel, og barna har lært mye om råvarer og blitt bevisst hvor maten kommer fra. Klassene har besøkt lokale gårder: en potetbonde, birøkter, en gård hvor økologiske egg og gårdskylling kommer fra, økologisk melk, smågrisoppdrett og en lokal hjortefarm.

-  Vi lærte mye om honning da vi var på en bigård, sier Julia.

- Det morsomste var at vi fikk holde dronningbien, sier Marie.

Kreativ ildsjel

Lærer ved Skjønhaug skole og prosjektleder og primus motor for Løp og Spis, Cathrine Rød Gundersen, forteller at de ønsket å sette et større fokus på hva som er sunn mat og hva de ulike næringsstoffene gjør for kroppen vår, i tillegg til å innlemme fysisk aktivitet i læringen.

- Hver onsdag lager vi varm mat på skolen. Så har vi aktiviteter og læring i bevegelse. Når vi skal ha gloseprøve så gjør vi det ute. Da løper vi ned bakken, finner glosen og løper opp igjen. Da blir det gloseprøve i bevegelse. For å samle inn penger til dette så hadde vi et stort show i Trøgstadhallen i fjor. Vi ville ha et prosjekt i dette skoleåret også, og da fant vi ut at vi ville skrive bok, sier Cathrine.

Matglede

- Ofte spiser vi ute og leker og har aktiviteter. På et øyeblikk står alle barna på rad og rekke. Det skaper en glede ved mat. De var litt skeptiske til først å reise og se på grisene og så spise dem etterpå, men det gikk helt fint.

Det som er gøy er at da vi begynte med dette kjøpte vi inn masse grønnsaker. De spiste mer og mer, så vi måtte doble det, så triple det og nå har vi fire ganger så mye grønnsaker per måltid. De spiser alt. Det er ikke så kult å være den som sier, æsj, jeg liker ikke… Hvis de ikke liker det så godt så biter de det i seg, later som ingenting og spiser bare litt mindre, sier Cathrine.

Barna syns at Løp og Spis også har gjort mye med samholdet.

- Vi har blitt bedre kjent alle sammen. Nå har alle det morsomt sammen uansett hvilken klasse du går i, sier Julia.

- Neste år skal vi lære Løp og Spis til fadderbarna våre, sier Isa.

Læring i bevegelse

Hvorfor ikke hoppe et regnestykke? En talllinje i gummi fra 0 til 20 gjør et mattestykke ekstra gøy. Ta 2+6=8, Start på 2, hopp til 6 og land på 8. Og vips, læring og aktivitet i samme øvelse! Gangebingo, sommerski-matte, litermålstafett og plangeometri. For kreative lærere er det ingenting som stopper dem når det gjelder å finne nye effektive og aktive læremetoder på. Elevene er enige: Skolen har aldri vært så morsom som nå!

- Alle som begynner på Skjønhaug skole burde glede seg, sier Hans.

- Vi har hatt masse uteaktiviteter for å lære. Ute føler man seg mye mer fri. Det er deilig å være ute å lære ting, sier Isa Marie Bhøen Mouskaug (11).

Derfor støtter vi prosjektet

- Vi er opptatt av matkultur og formidlingen av kunnskap om fra jord til bord. Prosjektet inneholdt også linken til det fysiske. Alt pakket inn i en leken og nysgjerrig måte der barna får lov til å utforske og lære, sier gaverådgiver Linn Cathrine Lunder.

- Gjennom skolen nås alle barna, også de som ikke deltar på fritidsaktiviteter. Det var matglede og mye trivsel med i prosjektet. Det treffer kjernemålgruppen vår med de unge. De har tatt en rolle langt utover det man kan forvente av et skoleopplegg, og er et godt eksempel på at ildsjeler ikke bare finnes i frivillige lag og foreninger, men også på Skjønhaug skole, sier Linn.

Tekst: Julie C. Knarvik Foto: Sverre Chr. Jarild

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet