Målet til organisasjoner er å bekjempe matsvinn, samtidig som man skal hjelpe vanskeligstilte personer. For to kroner skal de kunne omfordele mat tilsvarende ett måltid. Det sparer miljøet for klimagassutslipp og gir mat til de som sliter. Matsentralen skal ta imot overskuddsmat fra produsenter og grossister i et eget senter og for å kunne gjøre dette har de behov for fryse- og kjølerom.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet