Uten tittel

Olje på lerret og tekstil, 1998, 170x180

Uten tittel

Olje på lerret, 1998 - 1999, 70x210cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Uten tittel

Olje på lerret, 1998 - 1999, 70x210cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Baton Sinister

Installasjon med video, malerier, tegninger etc, 2010, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Bjarne Melgaard (f.1967) er født i Sydney, han vokste opp i Oslo og bor og arbeider i dag i New York. Utdannelsen sin fikk han på Kunstakademiet i Oslo, Jan van Eyck-akademiet i Maastricht og Rijksakademie i Amsterdam. Melgaard arbeider i mange forskjellige genre og medier, og er særlig kjent for sine voldsomme installasjoner, malerier og videoer som på forskjellig vis kretser omkring motiver inspirert av det homofile SM-miljøet og black metal-kulturen. Sex, vold, overgrep, dop, angst og død er tilbakevendende temaer.

Installasjonen Baton Sinister fra 2011 ble laget i forbindelse med Venezia-biennalen i 2011 og består av en mengde objekter, tegninger, dukker, malerier og et videoarbeid. Verket er en del – og i og for seg et resultat – av et større prosjekt Melgaard hadde i forbindelse med biennalen; et undervisningsopplegg med kunststudenter på Università luav di Venezia som fokuserte på Aids-problematikk i dag. Sammen med sine studenter inntok Melgaard et venetiansk palass der de utfoldet sine kunstneriske aktiviteter. Melgaards installasjon ble svært godt mottatt av norske og internasjonale kritikere, og ble ervervet av Sparebankstiftelsen med sikte på langtidsutlån til Haugar Kunstmuseum.
OWG