Oslo Parkour Park ligger i Gamlebyen i Oslo. De har store lokaler, som i stor grad er bygget og innredet på dugnad.

I 2020 fikk de støtte til en utbedring av lokalet. Dermed kan de huse flere og mer varierte aktiviteter og flere kan ta del av tilbudet. Foreningen fikk også støtte i 2020 til å lage instruksjonsvideoer.

Oslo Parkour Park forteller at de holder kurs i parkour, tricking, breakdance og parkourlek. De har også mange fritreninger i uka der rommet åpnes for fri kreativ aktivitet.

Tildelinger

2020:  50.000 kroner til undervisningsvideoer

2020: 500.000 kroner til parkourutstyr, anlegg for dans/akrobatikk/sirkus, og lysanlegg

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet