Foreldre og ildsjeler ønsker å bygge opp en barne- og ungdomsklubb på Sjåstad samfunnshus. Tilbudet skal være et sted for barn og unge, med ulike tilbud om aktivteter. Til dette trengs blant annet et musikkanlegg.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet