30 prosent av elevene slutter før de er ferdige med videregående skole. Mange er på jakt etter å knekke koden for å få ned frafallsprosenten.

- Gjennom å prøve ut ulike aktiviteter jobber vi for at utvalgte elever i ungdomsskolen skal få opp motivasjonen for å lære og mestringsfølelsen, slik at de motiveres til å gjennomføre videregående skole, sier Lene Røisland. Hun er daglig leder for Opprop Tveten, som holder til på Tveten gård i Oslo.  

Ambisjonen er å lage en modell som kan brukes flere steder og som reduserer frafallet i videregående skole. Oppstart var vinteren 2015.

Se også: opproptveten.no/

Samarbeid for økt motivasjon

Opprop Tveten er i regi av Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen. I tillegg var stiftelsen Fritt Ord med i oppstartfasen. Det samlede bidraget fra stiftelsene til prosjektet er 15 millioner kroner over fem år. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med til sammen 7,2 millioner kroner. 

- Vårt ønske er å få til noe for ungdom som sliter på skolen, sier gavesjef Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DNB.

- Vi vet at motivasjonen i grunnskolen faller med alderen og er lavest på 10. trinn. Mangel på motivasjon kan igjen føre til at mange ikke klarer å fullføre videregående skole. I dette prosjektet ønsker vi å ta tak i nettopp denne utfordringen og gjøre noe for å få opp motivasjonen for læring blant utvalgte elever ved 9. trinn. Vi har opprettet et læringssenter på Tveten gård hvor vi i tett samarbeid med noen skoler og lærere skaper en møteplass for elever som trenger det lille ekstra, sier Karlsen.

En annerledes skoledag

På Tveten Gård i Oslo møtes ungdommer fra tre forskjellige ungdomsskoler til ulike aktiviteter, undervisning og sosialt samvær en dag i uka. Målet er å skape en bedre skolehverdag for de utvalgte elevene.

- Disse ungdommene har behov miljøforandring, og det får de her. På Opprop Tveten kan de møtes for å bli tryggere på seg selv, og forhåpentligvis få lyst til å jobbe mer med skolearbeid. Her er det færre elever enn i en vanlig klasse derfor blir hver av dem sett på en annen måte. Skolene melder tilbake at elevene som får dette tilbudet blomstrer, sier Lene Røisland.

Gjennom undervisning fra kompetente pedagoger får elevene kunnskap og ferdigheter som kan ha positive virkninger, både på karakterer og trivsel i skolen. Prosjektet samarbeider med lærerne på skolene elevene kommer fra.

- Vi vil vise elevene at de har et større handlingsrom enn de er klar over og at de har mye å bidra med.

Skoledagen starter med felles frokost om morgenen før de går i gang med ulike aktiviteter. Det legges vekt på at skoledagen skal være forutsigbar, med faste måltider og samlinger, ro og orden.

Mye av skoledagen er praktisk. Felles for alle aktivitetene er at de er knyttet opp mot læring. Elevene lærer ved å gjøre. Det jobbes med entreprenørskap, norsk, matematikk, teater og film, ut i fra hvilke elever som er her på de forskjellige dagene.

Effekten av prosjektet vil bli evaluert. Dersom resultatene er positive, er ønsket at tiltaket gjøres tilgjengelig slik at flere kan ta det i bruk i arbeidet med å redusere frafallet i videregående skole.

Opprop Tveten

  • Prosjekt med mål om å forebygge skolefrafall og redusere frafallsprosenten i videregående skole.
  • Innebærer aktiviteter på ungdomsskoletrinnet.
  • Ambisjonen er å lage en modell som kan brukes flere steder.
  • Prosjektet er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen. Fritt Ord var også med i oppstartfasen.

Vant konkurranse i entreprenørskap

Elevene på Tveten gård jobber blant annet med entreprenørskap. Våren 2015 vant de konkurransen i klassen for sosialt entreprenørskap, ungdomstrinnet, på Entreprenørskapsmessen i Lillestrøm.

- Jeg var så nervøs, forteller Thao Nhi Nhuyen (14) om da hun, Laila Rodual (15), Julie Bjørnsrud (14) og Maryam Shirzai (14) mottok førsteprisen på scenen for sin forretningsidé.

Jentenes forretningsidé «Ta sjansen» er en klubb for jenter som er utenfor fellesskapet. På klubben kan de møtes og snakke sammen, spille spill, spise god mat og ha det hyggelig.

- Klubben varer i tolv uker, og hver gang snakker deltakerne om et spesielt tema, sier Maryam.

Bedriftsideen er bygget på jentenes egne erfaringer.

- Vi vet selv litt om hvordan det er å være utenfor og hva som kan hjelpe, forteller Laila.

Bygget isbil til Don Martin

Da rapperen Don Martin skulle ha åpningskonserten på Miniøya fikk han hjelp av elevene på Tveten gård til å bygge en rekvisitt til scenen.  

Musikk- og kulturfestivalen Miniøya ønsket å samarbeide med ungdommene, og ideen om at de kunne bidra med en rekvisitt til konserten til Martin «Don Martin» Ahzami Raknerud dukket opp.

- På konserten skal jeg synge låten «Isbilen» som handler om barn som krangler om hvem som har den beste pappaen. Miniøya foreslo at ungdommene kunne lage en isbilrekvisitt, og jeg syntes det var en god idé, sier Don Martin.

I samtale med ungdommene i april 2015 fortalte rapperen at han selv var skolelei da han var 14-15 år. Hans redning ble et antirasistisk radioprogram.

- Jeg fikk muligheten til å jobbe som lydtekniker, og for meg var det veldig positivt. Det er vanskelig å si om det var det som skulle til for at jeg ble bedre på skolen, men det var definitivt konstruktivt for meg, understreker han. 

Tekst: Eldrid Oftestad. Foto: Sverre Christian Jarild

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet