I over 75 år har Bundefjorden Seilforening inspirert barn og unge i sjølivets gleder på Malmøya i Oslo. Seilforeningen er en av landets størst. De har kursaktiviteter hele året, og gjennomfører også sommeraktivitetsuker for barn fra Oslo og omegn. Klubben driftes med utstrakt dugnadsvirksomhet.

Foreningens bryggeanlegg på Malmøya er i bruk store deler av året, men ved en storm julen 2013 fikk det store skader. De ønsket å bygge opp igjen, slik at det igjen kan nyttes til ulike aktiviteter så som sommeraktivitetsuker hvor barn leker, fisker krabber, bader, seiler og koser seg.

Brygga er ikke bare til for foreningens medlemmer, men alle besøkende. "Dette er et friområde som er åpent for alle, og vi holder det ved like," sier Bjørn Strand Jacobsen, leder i foreningens styre.

Beskriv gavesøker:

Bundefjorden seilforeninger er en av landes største seilforeninger, og den eneste på Oslo's østside. Vi hadde ved årsskiftet ca 680 medlemmer, hvorav 321 under 26 år.

Det er kursaktivitet hele året, og det seiles fra slutten av mars, dersom ikke isen ligger, og til jul, igjen forutsatt isfrihet. Klubben er aktiv i inn og utland, og vi har mange unge seilere som gjør det bra i EM, VM, OL Vi har sommeraktivitetsuker for barn i hele region sør/øst med ca 150 barn De gode resultatene kommer ikke av seg selv.

Det drives utstrakt dugnadsvirksomhet for å holde klubbhus, som er bygget på dugnad, bryggeanlegg, følgebåter, bøyer og baner, grøntanlegg, seiljoller og annet utstyr i god stand. Driften er godt organisert, med klart ansvarsområde for de ulike funksjonene.

Blant medlemmene er det mange gamle, gode seiler, som synes det er moro å delta, både på arrangementer og på dugnader. Dette bidrar sterkt til at vi oppnår gode resultater sportslig, men også når vi har påtatt oss større arrangement

Hvilket formål søker du gave under?: Idrett og lek

Beskriv prosjektet/tiltaket:

SØKNAD OM STØTTE TIL NY JOLLEBRYGGE: Bundefjorden seilforening har hatt til hold på Malmøyas sydøstside siden 1972. I 1974 fikk vi det første bryggeanlegget. Jollebryggen ble tatt av isen i 1985, og den nye bryggen som ble bygget året etter er den samme som brukes nå. Den 27.12.13 var det storm i området, og bryggen fikk store skader. Årsmøtet vedtok den 120214 at vi må erstatte bryggen og at det må lånes penger til dette.

En skulle tro at en brygge som skal brukes til utsetting av joller ikke må ha omfattende dimensjoner. Det er imidlertid slik at bryggen ligger i et vernet område. Det er funnet fossiler på Malmøya, og det knytter seg således restriksjoner til hvordan bryggen kan fundamenteres. Dette medfører merkostnader for oss.

Bryggen er i bruk store deler av året. Jolleseilerne starter sesongen i slutten av mars, og de mest dedikerte seiler til jul dersom ikke isen legger seg. Det holdes kurs og regattaer mandager og onsdager, og man er helt avhengig av en egen spesielt tilpasset brygge til dette. Vi har som nevnte 321 medlemmer under 26 år, og det er mange som benytter seg av bryggen. I fire uker arrangerer vi sommeraktivitetsuker, der barn fra hele region syd/øst har muligheten til å melde seg på. Da er bryggen full av barn som leker, fisker krabber, bader, seiler og koser seg, samt lærer som sjø og livet i strandkanten. Dette tilbudet er helt unikt på vår kant av byen, og det finnes barn som bare har denne muligheten til å stifte bekjentskap med naturen på denne måten! Klubben arrangerer også større stevner, der barn og unge, samt deres ledsagere fra inn- og utland benytter anlegget.

Bryggen er også et yndet sted for byen øvrige borgere. Anlegget er på øyas østside, og solen forsvinner tidlig på gressletten. Mange trekker derfor ut på brygga om ettermiddagen, og vi ser folk som soler seg, bader og fisker.

Denne våren skal også ungdomskolelever fra Lambertseter ha undervisning i området. I forbindelse med prosjektet Activus, skal 20 ungdommer lære å seile som en del av valgfaget idrett. Dette er et pionerarbeid, som vi håper blir vellykket slik at alle skolene i området ønsker å delta. Det vi søker om er således støtte til et prosjekt som vil være til glede for mange!

Hvorfor skal dette tiltaket få penger?:

Dette er et prosjekt som vil komme mange til gode, i mange år. Det kan benyttes av barn og unge, familier på utflukt, samt alle som ferdes i området. Ikke minst bidrar Sparebankstiftelsen til at barn og unge får muligheter til naturopplevelser og tilgang til ferdigheter de eller kanskje ikke oppnår!

Hva skal pengegaven konkret brukes til?

Den gamle jollebryggen er sliten og skadet etter bruk i nesten tredve år! Det er nå besluttet at den må erstattet med en ny. Bryggens kaikant vil være ypperlig for reklame for Sparebankstiftelsen. Den er godt synlig for båttrafikk i området.

Virksomhetsform: Frivillig lag/- forening

Har søker mottatt gave tidligere?: Ja, i 2012

Hvilken aldersgruppe vil tiltaket rettet mot?: 7-18 år

Hvor mange timer frivillig innsats/dugnad utløser prosjektet?: 250–499

Hvor mange personer vil årlig ha glede av- og benytte dette prosjektet?: 1000-1999

Referanser eller andre tilleggsopplysninger:

Vi har tidligere mottatt støtte til jollekjøp, noe som bidrar til at ungdomsskoleelever i prosjektet Activus nå for en egnet båt til seilopplæring! Vi i Seilforeningen, kommunen og skolen er svært takknemlig for dette! Investeringen vil også komme andre seilinteresserte, som ikke har egen båt, til gode.

Søknadsbeløp: kr 300.000

Prosjektets budsjett: 300.000;

Finansieringsplan: 300.000; Vi søker om fullfinansiering til prosjektet og lånefinansierer det som ikke dekkes av gaven.

Kommentar Finansieringsplan: Vi er takknemlig for all støtten vi kan få

Kommentar budsjett: Vi antar at dugnadsarbeid vil bli nødvendig

Friområde åpent for alle

Kun noen dager før deres årlige arrangement Seilingens dag i august 2015, var den nye brygga i aluminium på plass.

Brygga er ikke bare til for foreningens medlemmer, men alle besøkende på området Myren på Malmøya.

- Dette er et friområde som er åpent for alle, og vi holder det vedlike, sier Bjørn Strand Jacobsen, leder i foreningens styre.

Trening på kullseiling

Små og store seileinteresserte kommer også for å prøve seg i seilbåt. Som Lukas Smedhaugen Smith (11), som seilte for første gang i en av foreningens optimistjoller.

- Vi drev med kullseiling hele tiden, men det gjorde ikke noe å falle i vannet, sier han.

Lukas er med barndomsvennen Jonas Stjernstrøm (10) på Malmøya. Jonas har seilt mye i optimistjolle.

- Det beste med seiling er at det er utfordrende, synes han.

Med sine 680 medlemmer er Bundefjorden Seilforeningen en av Norges største. For tiden er det omtrent 40 aktive seilere i alderen 8-15 i optimistgruppa. Det første de lærer er kullseiling, slik at de blir trygge på å være i vannet.

- Gjør mye for nærmiljøet

Seilforeningen har tidligere mottatt bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB til å kjøpe inn optimistjoller.

Gaverådgiver Eva Grothe i Sparebankstiftelsen DNB sier at Bundefjorden Seilforening har mottatt støtte fordi dette er en forening som har høy aktivitet og mange unge medlemmer.

- Foreningen gjør mye for nærmiljøet sitt. Om sommeren arrangerer de aktivitetsuker der barn og unge for mulighet til å prøve seg på sjøen. Dessuten er dette en forening som har utstrakt dugnadsvirksomhet, sier Grothe.

Mange ildsjeler

Styreleder Bjørn Strand Jacobsen kan fortelle at det er stor aktivitet på dugnadssiden i foreningen. Både store og små medlemmer hjelper til med oppgaver som vedlikehold, frakte båter og andre gjøremål.

- Foreningen består av mange ildsjeler, og det er bare trenere som får betalt, sier han.

Jacobsen mener at det er en av grunnene til at det går så bra med foreningen.

- Vi jobber både med bredde og topp, sier styrelederen.

- Hvordan klarer dere å skape oppslutning om dugnadsarbeid?

- Miljø. Man må skape et godt og inkluderende miljø for å få folk til å bidra. Dette er en lang tradisjon for oss.

- Og hvordan får dere til et godt og inkluderende miljø?

- Det går på å ha en åpen stemning når vi tar imot nye mennesker. Som for eksempel i dag på seilingens dag, da det dukket opp et par som har tenkt til å kjøpe seg seilbåt. Jeg tok dem med på en tur med båten min og fortalte dem om seiling og foreningen. Vi er en forening som er åpen for alle, både for barn og voksne, nybegynnere og viderekomne, sier han.    

Sommerleir hver sommer

Hver sommer arrangerer foreningen sommerleir på Malmøya. Også i år. I løpet av fire uker i juli deltok til sammen 150 barn. De fikk opplæring i seiling, badet, sto på vannski og lekte. Dessuten samarbeider foreningen med bydelen om å gi gratis plasser til barn som ikke har råd til å være med på sommerleiren. 

- Overskuddet fra leirene går til et fond, Arne Rufoss Minnefond, sier Jacobsen.

Rufoss var en pådriver for juniormiljøet i foreningen. Fondet går til å støtte unge seilere under 20 som satser seriøst på seiling.

Ellers i året kan barn og unge gå på kurs hver uke. Foreningen arrangerer også regatta hver onsdag i sommerhalvåret, temakvelder gjennom vintersesongen og helgeregattaer. Dessuten er en ungdomsklasse innom foreningen innimellom for å introduseres for sjølivet i forbindelse med et valgfag.

Maren Sofie Rafaelsen (11) har dratt opp optimistjollen sin på land. Tidligere lånte hun en av jollene fra foreningen, men nå har hun sin egen. For tre-fire år siden begynte hun å seile og ble medlem i Bundefjorden Seilforening.

- Jeg begynte sammen med noen venninner, men de sluttet fordi de ville drive med andre aktiviteter. Det var synd at de sluttet, men det går fint, sier hun.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet