Målet er økt fysisk aktivitet i skolehverdagen til ungdomsskoleelevene i Oppland fylke. Visjonen har vært at prosjektet skal bidra til livslang bevegelsesglede hos alle ungdomsskoleelevene i Oppland.

I tillegg skulle prosjektet vurdere hvorvidt, hvordan og i hvilken grad iverksatte tiltak har bidratt til økt trivsel og mestringsfølelse, bedret psykososialt skolemiljø og økt forståelse for betydningen av fysisk aktivitet og sunt kosthold. Det har også vært et sentralt moment i prosjektet at alle tiltakene skal evalueres fortløpende med mål om at kunnskap og erfaring skal deles innad i skolene og mellom deltagerskolene i Oppland.

Fylkesmannen i Oppland har vært ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet fra planleggingsstadiet i begynnelsen av 2014 til avslutning høsten 2017.

Fire hovedområder for støtte

Ungdomsskolene i Oppland har søkt prosjektet om midler til tiltak de selv ønsket å gjennomføre innenfor følgende fire hovedområder:
1) Anlegg og utstyr
2) Kompetanseheving
3) Arrangement
4) Kosthold og ernæring

Kriteriet for å få midler var at skolen skulle legge frem en aktivitetsplan. I tillegg skal de ha en plan for hvordan de skal få med de minst aktive elevene.

38 ungdomsskoler i Oppland er gjennom prosjektet Aktivt sinn – aktiv kropp tildelt midler til mer fysisk aktivitet og andre helsefremmende tiltak. Om lag 93 prosent av ungdomsskoleelevene i Oppland har i større eller mindre grad vært involvert i et tiltak støttet av prosjektet på i sin skole i løpet av prosjektperioden.

Les mer om prosjektet: Har fått tusenvis opp av sofaen

En halvtime fysisk aktivitet hver dag gir mer energi i skolehverdagen

Søndre Land Ungdomsskole har blitt et forbilde for prosjektet. I månedsplanene for undervisningen på skolen legges det inn en halvtime med såkalt Fysak hver dag – for alle. I tillegg kommer kroppsøvingstimene.

– Primært legger vi opp til aktiviteter som gjør at elevene ikke trenger å skifte. Snørugby, skøyter, dans, sisten og så videre, er eksempler på det vi gjør. Vi bruker også elevene som instruktører, og ser at for eksempel dans er godt egnet til dette, sier rektor Knut Solhaug, ved
Søndre Land Ungdomsskole.

Han forteller at 70 prosent av barna kommer til skolen med buss, og en del er lite i aktivitet når de kommer hjem.

– For noen blir denne halvtimen kanskje den eneste fysiske aktiviteten de har i løpet av dagen.

Snøen som aktivitetsarena

– Nå som det er vinter trenger vi jo egentlig ikke noen anlegg. Snøen er ypperlig som aktivitetsarena, sier rektor Knut Solhaug, like etter at han har vært med 9. klasse på snørugby.

– Det er veldig gøy å få være litt voldsom både med rektor og medelever, sier Aurora (13), etter at hun nylig har avsluttet snørugbykampen med rektor på motstanderlaget. Hun synes det er gøy med en halvtimes avbrekk hver skoledag, hvor hun samtidig får trent.

Venninnen Amalie er enig. – Det er helt greit å være ute en halvtime hver dag. Jeg kjenner at jeg blir i bedre form av det, og jeg må nok innrømme at jeg ikke er så mye ute ellers om dagen, sier hun.

Andre tildelinger

Søndre Land ungdomsskole fikk tildelt 1 million kroner i 2017 til å utvikle tiltakskort som skal spres til andre skoler via nettet.