Liv og Røre er et helhetlig og helsefremmede program som har mål om å bedre helse, trivsel, inkludering og økt livskvalitet, og i tillegg skape et godt grunnlag for læring. Programmet er rettet mot alle barnehager, grunnskoler i tillegg til retningen helse- og oppvekstfag på videregående skoler i Vestfold og Telemark.

Gjennom tidlig innsats i barnehager- og skoleårene kan programmet være med å bedre læringsutbytte, redusere utenforskap og frafall i skolen. Vestfold og Telemark fylkeskommune vil eie prosjektet, men vil samarbeide med kommunene, barnehagene, skolene, foresatte, helsestasjonene, skolehelsetjenesten og frivillige lag og organisasjoner.

Fylkeskommunen fikk 12 millioner kroner i 2020 til programmet.

Les mer om tildelingen til Liv og Røre

Stiftelsen har tidligere støttet prosjektet Røre i Viken og tidligere Østfold, som er et liknende prosjekt.