Dextra Musica bidrar til at flere kan utøve og oppleve klassisk musikk og folkemusikk på høyt kunstnerisk nivå, gjennom å støtte prosjekter, oppmuntre til innovasjon og nyskapning og samarbeide med etablerte institusjoner og strukturer.

Våre fire målområder:

  • Investering i strykeinstrumenter
  • Talentutvikling og program for unge utøvere
  • Kunstnerisk utvikling
  • Publikumsutvikling