Det norske Skogselskap ønsker at alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet, og har som mål å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning.

I 2018 startet de skoleprosjektet "TreomTre Spikking". Målet med prosjektet er å få barn ut i skogen og gi dem trygghet i naturen.

Det arrangeres skogdager for skoleklasser, med spikkeopplæring. For å øke engasjementet, kan elevene også delta i konkurranse med gjenstandene de har laget.

«TreomTre Spikking» gjennomføres skoleåret 2018-2019, og målet er at 5.500 elever skal få spikkeopplæring. Primært er det elever fra 4-7 klasse som deltar.

Skogselskapet mener det generelle kunnskapsnivået om skog og trær er lavt blant flere grupper i Norge, og at mange barn er utrygge og lite forbedret på å bruke skog og natur som fritidsaktivitet.

Videre er spikking et lavterskel håndverk som mange ikke lærer verken hjemme eller gjennom ordinært undervisningsopplegg på skolen. Skogselskapet er derfor opptatt av å lære barn og spikke, og samtidig vise dem at kniv er et arbeidsredskap, ikke et våpen.

Se også: http://www.treomtre.no/