Høsten 2008 ga Sparebankstiftelsen DNB 2.5 millioner kroner i gave til Popsenteret til kjøp av en samling norsk platehistorie, ”Tore Larsens samling”.

For å få full utnyttelse av denne samlingen skal den nå digitaliseres. Digitaliseringen skal foregå ved Popsenteret i løpet av en toårsperiode (2011-2013).

Oslo kommune ved Popsenteret får 600.000 kroner til digitalisering av ”Tore Larsens samling”