Dette gjør vi ved å: 

  • Støtte viktige møteplasser som nasjonale ensembler, regionensembler, sommerskoler og talenttilbud.
  • Inspirere til økt spilleglede gjennom drømmekonserter med de fremste utøvere og forbilder.
  • Initiere en stor dirigentsatsing for unge dirigenter og for dirigenter som arbeider med barn og unge.
  • Satse på rekruttering til folkemusikkmiljøer, og til obo, fagott, harpe, orgel og kontrabass

Samarbeidspartnere er blant annet kulturskoler, profesjonelle ensembler og orkestre,  Senter for talentutvikling, FolkOrg, Norges musikkorps forbund, Ung i kor, De unges orkesterforbund, Ungdomssymfonikerne, Ungdommens barokkorkester, Valdres sommersymfoni, Korpsnett Norge, Det Norske Jentekor og KUPP.