Ultimafestivalen er samtidsmusikkfestivalen som utforsker, fornyer og engasjerer. Barn og unge er en viktig målgruppe. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med 1,2 millioner kroner til Ultimas arbeid for publikumsutvikling og mangfold.

Tidligere tildeling

Ultimafestivalen fikk også 300.000 kroner i 2017 til publikumsutvikling.