Lørenskog Cykleklubb startet i 2016 med å opparbeide området i Sørlihavna til å bli sykkelpark. En langsiktig avtale med kommunen ble signert, klubben sikret økonomiske midler til oppstarten, en dugnadsgjeng var igang og ikke minst gledet barna seg til å få et eget sykkelområde.

Fra Sparebankstiftelsen DNB fikk klubben støtte til pumptrack. Høsten 2017 sto den ferdig, og klubben melder at den benyttes flittig av veldig mange, både på sykkel, rulleskøyter, rullebrett og sparkesykkel.

Mer info om sykkelparken og Lørenskog Cykleklubb

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet