Gjennom samarbeid med Kongsberg Musikkråd, EnergiMølla, ungdomsrådet, kulturskolen og Vibifri-Vittingen bibliotek og fritidssenter vil frivillige og profesjonelle musikere, eldre ungdom og kommunale ressurser skape flere musikktilbud og tilrettelegge for at et bredere lag av ungdom får delta i kulturaktivitet.

Om tildelingen

KONGSBERG KOMMUNE KULTUR- OG VELFERDSTJENESTEN fikk 490.000 kroner i 2020 til utstyr og ressurser til rytmisk musikkverksted ved Ohana ungdomskafé, Ung Kultur Kongsberg.

Tildelingen ble gitt i søknadsordningen Arenaer for tilhørighet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet