Sammen med Stedda fritidsklubb, Foreldrenes venneforening og Grei Innebandy søkte Rødtvet skole i Oslo om støtte til å gjøre skolegården til et godt sted å være både i og utenom skoletiden.

Skolegårdsprosjektet kalte de «Raske føtter og vennskapsrøtter». I søknaden skrev de hvordan de ville lage en skolegård tilrettelagt for bevegelse, språkstimulering, læring, vennskap og samarbeid.

«Skolegården er i dag middels grå. Det er få steder å sette seg ned. De grønne områdene er ikke godt nok utnyttet. Det står et dødt tre i skolegården,» skrev skolen blant annet i søknaden.

De ønsket å utvikle tre ulike områder i skolegården:

1. Vennskapsrom og stillesoner: sittebenker, gigantspill, beplantning og samarbeid med kunstnere til skulptur gjennom kulturskolen. Tavler til utstilling og forklaringer.

2. Aktivitets- og læringspark, sprell og regn: Aktivitets og læringsløype med tilhørende natur og miljøstasjon, sansevegg og skolehage.

3. Ballbinge: utbedre eksisterende ballbinge og etablere klatrevegg og område for ulike ballspill.

Om hvorfor tiltaket skulle få støtte, skrev de i søknaden at: «Dette er et tiltak som stimulerer til samhold og engasjement. Vi ønsker å bidra til at barna i området skal få best mulig oppvekstvilkår og et godt og inkluderende sted å være. I dette prosjektet vil vi fokusere på barns psykiske- og fysiske helse i samarbeid med nærmiljøet.»

Sparebankstiftelsen DNB syntes idéen og søknaden var så bra at skolen både fikk innvilget støtte, og mottok prisen for Søknad i Særklasse i 2016.

– Vi er opptatt av støtten fra Sparebankstiftelsen DNB skal bidra til gode nærmiljøer, inkludering og økt aktivitet, og erfarer at skolegården gjerne er en møteplass både i og utenfor skoletiden.

Samarbeidet mellom skolen, fritidsklubben, foreldrene og idrettslaget sørger for at dette prosjektet vil skape trivsel for hele lokalmiljøet, sier Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB.

Gjengen bak søknaden fikk full uttelling og ble tildelt i underkant av 1,5 millioner kroner. Pengene skal brukes til læringsløype, materialer til sansevegg, klatrevegg utbedring av ballbinge, skulpturer, vennebenker, skilt og gigantspill, beplantning og ulike underlag/dekke.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet