Zeroakademiet er et ettårig program for unge deltakere fra politikk, næringsliv og akademia.

Gjennom samlinger og studieturer får de innføring i den siste kunnskapen om løsninger og utfordringer knyttet til klimaspørsmål og deltakerne skal også i løpet av året fremme sine respektive bidrag til samfunnsdebatten.

Målet er også skape et sterk og klimaengasjert nettverk blant morgendagens beslutningstakere; derfor vil de hvert år gjennomføre alumnisamlinger for tidligere deltakere.

Tildelinger

Miljøstiftelsen Zero fikk 1,5 millioner kroner til oppstart og gjennomføring av Zeroakademiet 2015 - 2017.

I 2020 fikk Zero 1,95 millioner kroner til videreføringen av akademiet.