I prosjektet skal ungdom få en mulighet til å uttrykke seg på en arena som ikke finnes fra før i byen.

Alle unge som ønsker det skal få delta, de skal få lære måter og former å uttrykke sine tanker og meninger på. Her legges det også til rette for en arena der ungdommene kan dele og fremføre sitt materiale for et større publikum.

Om tildelingen

STIFTELSEN LITTERATURHUSET I FREDRIKSTAD fikk 840.000 kroner i 2020 til utstyr og midler til kurs og aktiviteter for ungdom på Litteraturhuset Fredrikstad og Fredrikstad bibliotek.

Tildelingen ble gitt i søknadsordningen Arenaer for tilhørighet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet