Hvor skal tiltaket finne sted?
Pengene våre kommer opprinnelig fra tidligere sparebanker i fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark, i tillegg til følgende steder i Innlandet: Alle kommuner i tidligere Oppland fylke, samt Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke. Organisasjoner kan søke om støtte til lokale tiltak i disse områdene. Skriv inn postnummeret.

Er tiltaket innenfor området vårt?

Hvem er tiltaket for?
Vi gir først og fremst pengestøtte til tiltak som treffer folk opp til alderen 25 år.

Du kan klikke på hvert alternativ for mer informasjon

Hvem søker du på vegne av?
Vi støtter lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Du får mer informasjon ved å klikke på hvert alternativ.

Hvem skal motta eventuell støtte?

Hva skal pengene brukes til?
Vi støtter tiltak som har verdi over tid, og primært fysiske investeringer og/eller kompetanseutvikling. NB! Det kan gjerne være flere finansieringskilder. Vi ser også etter frivillig innsats.

Du kan klikke på hvert alternativ for mer informasjon

Hva beskriver tiltaket ditt best?

Vi har fire formål du kan søke innenfor.

Har du søkt om støtte tidligere?

Har du søkt om støtte tidligere?