Hvor skal tiltaket finne sted?
Pengene våre kommer opprinnelig fra tidligere sparebanker i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark. Du kan søke om støtte til lokale tiltak i disse områdene. Skriv inn postnummeret.

Er tiltaket innenfor området vårt?

Hvem er tiltaket ditt for?
Vi gir først og fremst pengestøtte til tiltak som treffer folk i alderen 6 til 30 år.

Hvem er tiltaket ditt for?

Hvem søker du på vegne av?
Det er tiltaket som vurderes, men vi ønsker å vite hvordan dere er organisert. Hvis du kan huke av for flere alternativer, velger du det som passer best.

Hvem skal motta eventuell støtte?

Hva skal pengene brukes til?
Vi støtter tiltak som har verdi over tid, og primært fysiske investeringer og/eller kompetanseutvikling. NB! Det kan gjerne være flere finansieringskilder. Vi ser også etter frivillig innsats.

Hva søker dere støtte til?

Hva beskriver tiltaket ditt best?

Vi har fire formål du kan søke innenfor.

Har du søkt om støtte tidligere?

Har du søkt om støtte tidligere?