FNs bærekraftsmål nummer 12, Ansvarlig forbruk og produksjon, handler blant annet om å sikre bærekraftige forbruksmønstre og mindre matsvinn. Med den nye støtteordningen «Ansvarlig forbruk» ønsker stiftelsen å støtte initiativer som bidrar til å nå målene.

- Vi vil støtte prosjekter som øker bevisstheten om forbruk og bidrar til å endre adferd og vaner. Det kan for eksempel være å lære oss grunnleggende reparasjonsteknikker, slik at vi kan reparere ting fremfor å kaste og kjøpe nytt, sier Marcus Holven Christensen, som er ansvarlig for støtteordningen i Sparebankstiftelsen DNB.

Søknadsfrist er 1. mai klokka 23:59
 

Hva kan du søke om støtte til?

 • Forbruksreduserende og kompetansehevende tiltak, handlingskampanjer som går på reparasjon, håndverkstradisjoner, formidlingsopplegg, fiksefester, klesbyttedager og byttemarkeder, kursing og lignede. Merk at det ikke innvilges støtte til rehabilitering, oppussing, reparasjon av enkeltobjekter eller objekter i privat eie.
 • Tiltak som sørger for å distribuere mat som ellers ville blitt kastet, kampanjer og kunnskapsheving eller andre tiltak som bidrar i kampen mot matsvinn.

I søknadsskjemaet skal du  krysse av for om du søker støtte til prosjekter som omhandler ansvarlig forbruk eller matsvinn.

Det kan søkes støtte til

 • prosjekter i Sparebankstiftelsen DNBs opprinnelsesområde, de tidligere fylkene: Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. samt Ringsaker kommune.
 • større prosjekter som treffer hele Norge.

Kriterier

 • Tiltakene skal ha som mål å øke bevisstheten om ansvarlig forbruk eller å redusere matsvinn.
 • Stiftelsens målgruppen er barn og unge, men ettersom det er den voksne delen av befolkningen som står for mesteparten av forbruket vil også prosjekter som når hele befolkningen kunne støttes.
 • Frivillighet og egeninnsats vektlegges i vurderingen av søknadene.
 • For å kunne søke om støtte må organisasjonen være registrert i Brønnøysundregistrene.
   

Hva støtter vi ikke?

 • Privatpersoner, privat næring eller kommersiell virksomhet
 • Allerede gjennomførte tiltak eller nedbetaling av gjeld
 • Offentlige kjerneoppgaver
 • Ordinær drift
 • Religiøse eller partipolitiske prosjekter
   

Søknadsskjema

For spørsmål eller for å få tilgang til søknadsskjema, ta kontakt med oss.

Marcus Holven Christensen: 
marcus@sparebankstiftelsen.no eller 928 19 077,
Ane Marte Ringstad: 
ane.marte.ringstad@sparebankstiftelsen.no eller 924 12 877 
Eva Grothe: 
eva.grothe@sparebankstiftelsen.no eller 951 38 340.

«Ansvarlig forbruk» er et nytt satsingsområde og kommer i tillegg til stiftelsens ordinære søknadsordninger.

Prosjekter til inspirasjon

Ombruksverkstedet Omattatt

Verkstedsaktiviteter på biblioteket

Redusere matsvinn

Lærer deg å ta vare på sykkelen

Fiksefester for reparering av elektronikk

Mer informasjon om hvorfor stiftelsen støtter tiltak for ansvarlig forbruk og mindre matsvinn

FNs bærekraftsmål peker på at ressursene må brukes på en bedre måte, hvis vi skal klare å nå målene i Parisavtalen. Personlig forbruk er en av de store driverne bak verdens klimagassutslipp. Forskere anslår at mellom 60 og 80 prosent av miljøpåvirkningene på planeten kommer fra husholdningenes forbruk, følge en artikkel på forskning.no

I Norge har vi et høyt forbruk, sammenlignet med de fleste andre land. Tall fra Eurostat over forbruk per innbygger i kjøpekraft, viser at det ligger 26 prosent over gjennomsnittet i Europa.

Hver person som bor i Norge produserer i snitt over 400 kilo søppel hvert år. Selv om tallene har gått noe ned de siste årene er det til sammenligning dobbelt så mye som på begynnelsen av 1990-tallet, viser en artikkel på forskning.no.

Forskere anslår at vi kaster rundt 30 prosent av all maten vi kjøper. Hvis matsvinn var et eget land, ville det ha representert det tredje største utslippslandet, i følge en artikkel i Dagens Næringsliv.

Kartlagt matsvinn i Norge estimeres til mer enn 400.000 tonn hvert år, og husholdningene står for mer enn halvparten, viser tall fra matvett.no.