Generalforsamlingen består av til sammen 31 medlemmer. 15 representanter velges av og blant DNB-kunder i de deler av landet hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank hadde sine røtter (Østlandet), mens 1 representant velges av og blant kunder i de øvrige delene av landet. Medlemmene som ikke velges av DNB-kunder er offentlig oppnevnt av fylkesting/byråd på Østlandet.