Valg til generalforsamlingen i mars 2018

Halvparten av generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB velges av og blant DNBs kunder. I hele mars 2018 vil det være kundevalg. Alle DNBs personkunder over 18 år kan stemme i nettbanken.

Det skal velges 16 representanter pluss vararepresentanter til generalforsamlingen. 15 av disse skal velges av DNB-kundene i de deler av landet hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank hadde sine røtter (Østlandet), mens én representant velges i de øvrige delene av landet. Kandidatene velges for perioden fra sommeren 2018 til 2022.

Forrige valg av kunderepresentanter var våren 2014. Kundene kunne også da stemme via nettbankene. Du finner informasjon om styrende organer også i våre vedtekter.