Nå kan du foreslå kandidater til vår generalforsamling

Halvparten av generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB velges av og blant DNBs kunder. 

Nå trenger vi ditt forslag til kandidater. Legg inn ditt forslag her.