Valg til generalforsamlingen i mars 2018

Halvparten av generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB velges av og blant DNBs kunder. I hele mars 2018 vil det være kundevalg. Alle DNBs personkunder over 18 år kan stemme i nettbanken.