• Nils Øveraas

  Nils Øveraas

  Styreleder (født 1958)

  Nils Øveraas var generalsekretær i Den Norske Turistforening fra 2013 til 2018. Før dette hadde han ulike roller i Accenture nasjonalt og internasjonalt. Blant annet administrerende direktør fra 2002-2012, og global direktør for samfunnsansvar fra 2011 til 2013.  Han har også vært ansatt som forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt og deltatt på prosjekter i NASAs romfergeprogram.

  Øveraas er styreleder i Redd Barna og Det nasjonale fotomuseet, Preus museum.  Han er styremedlem i Norsk Tindesenter og medlem av styret og direksjonen i Polyteknisk Forening.

  Av andre tidligere verv kan nevnes: Styremedlem i Virkerådet, Extrastiftelsen, Forum for Natur og Friluftsliv, Frivillighet Norge, Forskningsrådet (Divisjon Helse og Samfunn, og Infrastruktur), NTNU Institutt for Matematikk og Elektroteknikk og Seema AS, samt styreleder i Accenture Forskningsfond og Virke – Consulting Norge. Han har vært Norges representant i styret i Save the Children International. I 2011 mottok han Rosing Award – CEO of the Year.

  Øveraas er utdannet Master of Computer Science ved NTNU i 1981, og har videreutdanning innen ledelse fra Wharton Business School og Copenhagen Business School.      

  (Foto: Marius Dalseg)

 • Erling Lae

  Erling Lae

  Erling Lae, nestleder (født 1947)

  Erling Lae var fylkesmann i Vestfold fra 2010 til 2016. Han var byrådsleder i Oslo fra 2000 til 2009, og var byråd for eldre og bydelene fra 1997 til 2000. Før det jobbet han som redaktør og informasjonssjef.

  Lae leder arbeidet med NOU om søndagshandel. Han er styreleder i Norsk Friluftsliv og Justunity AS, og nestleder i styret for Oslo havn. Videre er han styremedlem i Sparebankstiftelsen DNBs datterselskap Dextra Artes AS, styremedlem i Amediastiftelsen og Fekjær psykiatriske senter.

  Av tidligere verv kan nevnes: Styreleder i NIKU, ledet arbeidet med NOU om likestilling av gravferdsformer, ledet arbeidet med NOU om fremtidens brannutdanning, nestleder i Høyre (2008-2010) og styremedlem i DNT Oslo og omegn (2010-2016).

  Lae er utdannet Cand. filol, og har hovedfag i historie, fra Universitetet i Oslo i 1977.

 • Anne Beate Hovind

  Anne Beate Hovind

  Styremedlem (født 1963)

  Anne Beate Hovind har de siste 15 årene sittet i prosjektledelsen i store byggeprosjekter som Akershus universitetssykehus og Oslo lufthavn. Siden 2011 har hun drevet sitt eget selskap og leverer tjenester innen prosjektledelse for kunst, stedsutvikling og strategisk kommunikasjon. Hun er daglig leder i Bjørvikaforeningen, et samarbeid mellom bedrifter og kulturorganisasjonene om å skape byliv i Bjørvika. Og hun leder med Bjørvika Infrastruktur sitt kunstprosjekt i de offentlige rommene i Bjørvika og to internasjonalt kjente kunstprosjektene Future Library og Losætra. 

  Hovind er styremedlem i Henie Onstad Kunstsenter, Dansens Hus AS, Dextra Artes AS og Stiftelsen Den Gamle Logebygningen. Hun er leder i foreningen Losæter og Stiftelsen Future Library. I 2017 ble hun tildelt Oslo bys kunstnerpris for sitt arbeid med kunst i byen.

  Hovind har utdanning fra Universitetet i Oslo og Bergen innen jus og sosiologi og har gjennomført diverse lederutviklingsprogram og kurs, blant annet Endringsledelse på BIs Master of Management program.  

  (Foto: Julia Granberg)

 • Kari Olrud Moen

  Kari Olrud Moen

  Styremedlem (født 1969)

  Kari Olrud Moen var konserndirektør i DNB fra 2007 til 2017, med ulike ansvarsområder inkludert Konsernstrategi, Produkt (DNB Livforsikring, DNB Skadeforsikring, DNB Finans) og Strategiske prosjekter. I dag er hun selvstendig næringsdrivende og har flere styreverv i etablerte og nystartede selskaper.

  Olrud Moen er styreleder i Norges Handelshøyskole, Bankenes Sikringsfond, VR Education AS («edtech»), Folio AS («fintech»), First:Seed, og Sykehusapotekene HF. Hun er styremedlem i Summa Equity AB og Olrudgruppen AS. Av tidligere verv kan nevnes: Medlem av Utvalg sentralbankloven og styringen i Norges Bank («Gjedrem-utvalget»), Utvalg aksjeandelen i Statens Pensjonsfond Utland («Mork-utvalget») og Master Card Europes Advisory Board.

  Videre var Olrud Moen statssekretær i Finansdepartementet fra 2001 til 2005 og hun var politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe fra 1996-1997. Hun var Associate i McKinsey&Company i 1999-2001.

  Kari Olrud Moen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, hun har en MBA og Master of Technology Management fra HAAS Business School/University of California at Berkeley. Hun har gjennomført Executive Board Programme ved INSEAD i 2016 og Google Digital Board Initiative i 2018.

  (Foto: Stig B. Fiksdal)

 • Karl Moursund

  Karl Moursund

  Styremedlem (født 1950)

  Karl Moursund etablerte og var adm.dir. for Finansbanken fra 1986 til 1999. Videre etablerte han og var adm.dir. i Privatbanken inntil denne ble kjøpt opp av SEB Sverige i 2006. Han valgte da å begynne å jobbe i Frelsesarmeen som leder av rusbehandlingsinstitusjonen Håpets Dør på Fetsund, og gjorde dette frem til 2008. Deretter begynte han i stillingen som Investement Director i Norfund, med hovedfokus på finansinstitusjoner i Afrika. I perioden 2009 til 2012 var han adm.direktør i Banco Terra i Mozambique.

  Karl Moursund er styremedlem i Amediastiftelsen, han har også styreverv i MFI Socremo, Mozambique som er tilknyttet Norfund og han er medlem av valgkomiteen til DNB. Tidligere har han vært styreleder i Powertech AS, innehatt diverse styreverv tilknyttet Den norske Bankforening og Sikringsfondet, og han har hatt diverse ikke-kommersielle verv i Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og innenfor lokalpolitikk i Hvaler kommune.

  Karl Moursund er utdannet jurist.

 • Nils Gerhard Nilsen

  Nils Gerhard Nilsen

  Styremedlem (født 1950)

  Nils Gerhard Nilsen, har hatt en rekke lederstillinger i DNB, og var direktør for Div. Forretningsstøtte, DNB, Retail Norge inntil han ble pensjonist i 2013.

  Nilsen har alltid vært engasjert i frivillig organisasjonsarbeid. Han har vært president i Norges Ishockeyforbund. og ble nominert til «årets ildsjel» på Idrettsgallaen i januar 2013. Fra 1980 ledet han hockeyklubben i Tønsberg i 21 år. I denne perioden var han i flere år leder av Tønsberg Idrettsråd, BTV-Ishockeykrets og styremedlem i Norges Ishockeyforbund. Han var pådriver i å få bygget Tønsberg Ishall og var daglig leder i Stiftelsen Tønsberg Ishall.

  Nilsen er styremedlem i Amediastiftelsen. Han har vært medlem i OBOS' kontrollkomite og har hatt ulike styreverv både som leder og medlem i foretak eid av DNB innenfor inkasso, eiendomsmegling og eiendomsutvikling (Linstow Eiendom).

  Nilsen er utdannet jurist.

 • Birgit Røkkum Skarstein

  Birgit Røkkum Skarstein

  Birgit Røkkum Skarstein (født 1989)

  Skarstein har vært toppidrettsutøver siden 2012 med topplasseringer i Paralympics og VM i roing og langrenn. Hun er i tillegg fagkonsulent innenfor idrettsutvikling for Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité med spesielt fokus på idrett for funksjonshemmede.

  Siden 2013 har hun vært medlem av Bioteknologirådet, og hun er kommunestyremedlem i Oslo kommune. Hun er styremedlem i Sunnaasstiftelsen og Amediastiftelsen, og styreleder i Birgit Skarstein AS. Hun har et lederverv i Global shapers, og er utøverambassadør for verdiorganisasjonene MOT og Right to Play. Videre har hun blant annet vært leder av Unge Funksjonshemmede. Hun har også mottatt flere utmerkelser og nominasjoner, blant annet Melvin Jones Fellowship Award for commitment to humanitarian work.

  Skarstein er utdannet innen statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med utveksling til Krigsskolen og USAs International Visitor Leadership Programme.