Elever på Bleiker videregående skole har holdt programmeringskurs for grunnskoleelever i Asker om sommeren siden 2013.

Kursene er populære og nå har de fått støtte til utstyr slik at tilbudet kan utvides til også å kunne bygge noe fysisk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet