Kompass & Co er en ideell sosialentreprenør som gir ungdom arbeid og etablerer nye mestringsarenaer for ungdom i alderen 15 - 25 år. Gjennom arbeid med mat, urban dyrking og redesign dannes grunnlag for lønnet arbeid, mestring, trening og etablering av nettverk. 

Nå har de blitt invitert inn som andelsbruker og med egen parsell på Losæter i Bjørvika. Dette blir en viktig arena for deres aktiviteter.