Moderne samling

Instrumenter fra vår moderne samling lånes ut etter prøvespill av Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt. Instrumentene er på utlån for en periode på 4 år, og tildeles etter søknad og prøvespill. Prøvespillet bedømmes av en jury bestående av lærere på Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt, Dextra-musikere og eksterne representanter.

Neste prøvespill:

Barratt Due musikkinstitutt: Digitalt prøvespill våren 2021
Søk om å få delta på prøvespill innen 1.mai

Norges musikkhøgskole: Digitalt prøvespill våren 2021
Søk om å få delta på prøvespill innen 1.mai

Folkemusikksamling

For folkemusikksamlingen vurderes henvendelser av et tildelingsutvalg bestående av Ingrid Schei Stuhaug, Håkon Høgemo, Stian Roland, Jo Asgeir Lie og Ole Aastad Bråten, og det er styret i Dextra Musica som foretar de endelige tildelingene.

Historisk samling

For den historiske samlingen vurderes henvendelser av et tildelingsutvalg bestående av Peter Herresthal, leder, Leif Ove Andsnes, Marianne Thorsen og Stephan Barratt-Due, og det er styret i Dextra Musica som foretar de endelige tildelingene. Årlige prøvespill for kortvarige lån av instrumenter til musikere i etableringsfasen.

Langeleik:
Søk om å få låne langeleik innen 1. november 2020.

Neste prøvespill:
Musikere i etableringsfasen: August 2021.
Søk om å delta på prøvespill innen 15.juni 2021.  

Søknader

Søknader om å få låne instrument sendes dextramusica@sparebankstiftelsen.no.
NB: Merk eposten med hvilken samling det søkes instrument fra.

Søknadene skal inneholde:

  • Navn
  • Telefon
  • E-post
  • Alder
  • Instrument
  • Hvorfor vil du låne et instrument?
  • Fremtidige ambisjoner
  • Kort CV
  • Anbefaling fra lærer (for moderne samling)

 

Kontaktpersoner

Dextra Musica:
Eline Moe Melgalvis: eline@sparebankstiftelsen.no

Barratt Due musikkinstitutt:
Bård Monsen: baard.monsen@bdm.no

Norges musikkhøgskole:
Peter Herresthal: pherreesthal@me.com