Kriterier for hvem som får disponere Dextra Musica-instrumenter:

  • Profilerte og dedikerte profesjonelle utøvere med tydelig kunstnerisk identitet og engasjement til videre utvikling av sin karriere.
  • Spesielt talentfulle ungdom med klar uttrykksvilje/-evne og som utviser engasjement i utviklingen av eget potensial.
  • Det skal vektlegges at mottakere viser forståelse for betydningen av og vilje til engasjement for vekst i norsk musikkliv.

Moderne instrumenter

Instrumenter fra vår moderne samling lånes ut etter prøvespill av våre samarbeidspartnere Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt.

Se informasjon om neste prøvespill.

Historiske instrumenter

For den historiske samlingen vurderes henvendelser av et tildelingsutvalg bestående av Peter Herresthal, leder, Leif Ove Andsnes, Marianne Thorsen og Stephan Barratt-Due, og det er styret i Dextra Musica som foretar de endelige tildelingene.

Folkemusikkinstrumenter

For folkemusikksamlingen vurderes henvendelser av et tildelingsutvalg bestående av Ingrid Schei Stuhaug, Håkon Høgemo, Stian Roland, Jo Asgeir Lie og Ole Aastad Bråten, og det er styret i Dextra Musica som foretar de endelige tildelingene.

Søknadsskjemaer

Til søknadsskjema for profesjonelle utøvere eller unge utøvere

Kontaktpersoner

Barratt Due musikkinstitutt:
Bård Monsen: baard.monsen@bdm.no

Norges musikkhøgskole:
Peter Herresthal: pherreesthal@me.com

Dextra Musica:
Eline Moe Megalvis: emm@sparebankstiftelsen.no