Stiftelsen Kunstnerdalen Kulturmuseum ønsker å bygge om låven i Hagan, Chr. Skredsvigs hjem, til et moderne utstillingslokale. Dette for å kunne stille ut Chr. Skredsvik kunst på en tilfredsstillende måte.

Siden Nasjonalmuseet i dag ikke har noen mulighet til å vise Skredsvigs store malerier i sitt galleri, er det kunstnerhjemmets intensjoner å få til dette.

I tillegg skal lokalet inneholde en liten kunstkafé med toalettfasiliteter.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 2.500.000 til gjennomføring av prosjektet.