Enten du er historieinteressert eller ikke, åpner de historiske vandrerutene opp for spennende oppdagelser for turgåere. Prosjektet bidrar til at gamle ferdselsårer blir kjent for sin unike kulturarv og får nytt liv som attraktive turruter.

Tildelinger

2018: Riksantikvaren fikk 850.000 kroner til skilting og formidling av historiske vandreruter sammen med Den Norske Turistforening og andre lokale organisasjoner.

2016: 1,2 millioner kroner til å lage historiske vandreruter. 

De nye Historiske vandrerutene ligger i ulike deler av landet og viser fram biter av norsk historie: seterkultur, handelsveier, fangstruter og den tidligste turistferdselen i fjellet. Rutene tilrettelegges av medlemsforeninger i DNT i samarbeid med lokale krefter.

Felles for alle rutene er at de skal gi inntrykk som beriker turopplevelsen. Fortellinger om kulturminner og historie knyttet til rutene formidles til turgåere underveis, men like viktig er satsingen på digital formidling: de som ikke kommer seg ut på tur skal også kunne lese om den spennende historien og oppdage kulturminner langs rutene.

historiskevandreruter.no kan du «oppdage» vandrerutene etterhvert som de lanseres, planlegge turen og finne lenker til mye spennende historie.

Les mer om tildelingen på riksantikvaren.no

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet