Varslingstjenesten gjør det mulig for ansatte og andre å varsle om kjennskap til eller mistanke om uakseptabel adferd – uten risiko for negative konsekvenser for varsleren. Eksempler på slike forhold kan være økonomiske misligheter, korrupsjon, mobbing eller trakassering.

Tjenesten driftes av granskingsenheten i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

Hendelser rapporteres her: https://u.bdo.no/sparebsdnb