Vår anbefalte nettleser når du bruker søknadsportalen er Google Chrome (andre oppdaterte nettlesere kan også benyttes, bortsett fra Explorer). Hvis du ikke har en oppdatert nettleser kan du oppleve at du ikke får fylt ut feltene i søknadsskjemaet. Du finner søknadsportalen her

Dersom søknaden din er en del av «Lokalavisenes søknadsordning» må du logge deg på Amedia-portalen for å fylle ut søknadsskjemaet, sluttrapport osv.

Tips og råd om hva dere kan søke om støtte til

1. Kom i gang med søknaden

Det første som møter deg i søknadsportalen er et logg-inn-felt. Du må logge inn med Bank ID. Mer info om BankID.

Vi anbefaler at du bruker PC, Mac eller eventuelt en iPad, når du skal fylle ut søknadsskjemaet, ikke mobiltelefon.

Du blir kontaktperson på vegne av din organisasjon

Når du oppretter en søknad på vegne av en organisasjon blir du automatisk kontaktperson for denne søknaden. Du registrerer deg personlig først. Det er viktig at du fyller ut alle felter og at du legger inn epostadressen din. Organisasjonen du representerer skal du registrere etterhvert som du fyller inn søknadsskjemaet.

Dere må ha et organisasjonsnummer

Alle typer organisasjoner kan søke støtte, men dere må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Finne søknadsskjemaet

Etter at du er logget inn, klikk på «Søk støtte». Dersom du skal søke om støtte til prosjekter for barn og unge på Østlandet finner du søknadsskjemaet ved å klikke på "Sparebankstiftelsen DNBs søknadsordning".

Dersom du representerer et idrettslag som vil søke om drakter, klikk på "Drakter til idretten". Les mer om draktstøtte her.

Dersom du allerede har begynt på en søknad finner du denne under "Mine søknader".

Hvor tiltaket må finne sted for at du kan søke

Du kan søke støtte dersom tiltaket du søker til finner sted i fylkene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, i tillegg til følgende steder i Innlandet: Alle kommuner i tidligere Oppland fylke, samt Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke. Les mer om hvorfor vi først og fremst bidrar i dette området.

Det gis også støtte til tiltak av nasjonal verdi utenfor Østlandsområdet. Dette innebærer store prosjekter som for eksempel Riksteaterets forestillinger for skoleelever eller Norges Bondekvinnelags prosjekt for mer kunnskap om tradisjonsmat. Dersom du ønsker å søke støtte til et nasjonalt tiltak utenfor Østlandsområdet må du kontakte stiftelsen. Her finner du kontaktinformasjon.

Samarbeide med andre om søknaden

Søknaden er i utgangspunktet knyttet til én person, men du kan invitere med en annen person til å jobbe med søknadsutkastet.

Medsøkeren må registrere seg i søknadsportalen først. Deretter kan du invitere vedkommende inn ved å gå til den aktuelle søknaden, klikke på "Samarbeid" og deretter "Inviter bruker". Medsøker har kun tilgang til søknaden mens den er i utkast, og får ikke tilgang til informasjon knyttet til søknaden etter at den er sendt.

Dersom du er medsøker finner du søknaden ved å klikke på "Mine søknader" og deretter "Søknader delt med meg".

Beløpet dere søker om

Vi har ingen nedre eller øvre grense for beløp. Dere bestemmer selv hvilket beløp dere ønsker å søke om avhengig av tiltakets størrelse, behov for finansiering osv. Men det er viktig å merke seg at dersom dere søker om inntil 50.000 kroner får dere raskere svar på søknaden.

Søknadssummen skal være inkludert merverdiavgift (moms). Sjekk våre tildelinger for å se hva andre har fått støtte til.

Velge formålsområde

Tiltaket dere søker om støtte til må være innenfor et av våre fire formålsområder: Kunst og kultur, Nærmiljø og kulturarv, Natur og friluftsliv, Idrett og lek. Mange søknader passer inn under mer enn et av formålsområdene våre, da velger du det formålsområdet du mener er mest relevant.

Sette sluttdato for prosjektet

I søknadsskjemaet skal du velge en dato for start og slutt for prosjektet. Pass på å beregne god nok tid på prosjektet. Den sluttdatoen du setter opp her, vil medføre at vi sender deg en anmodning om å fylle ut en sluttrapport nettopp da. Sluttrapporten er en bekreftelse på at midlene er brukt slik dere har beskrevet i søknaden. Den skal sendes inn etter at hele tildelingen er utbetalt og prosjektet sluttført.

Finansieringsplan

I søknadsskjemaet skal du fylle inn en finansieringsplan. Her legger dere inn beregnede kostnader for prosjektet, og hvordan dere planlegger å finansiere det. Dersom dere søker om et søknadsbeløp fra og med kr 500.000 må dere i tillegg legge ved et detaljert kostnads- og finansieringsbudsjett. Alle tall som legges inn i finansieringsplanen skal inkludere merverdiavgift (moms).

Merk at frivillig timeinnsats ikke kan omregnes til kroner og inkluderes i finansieringsplanen. Dersom du trenger råd og tips om budsjettering, økonomistyring og regnskap har vi laget en side med økonomitips.

Kontonummer for utbetaling

I søknadsskjemaet blir du bedt om å legge inn et kontonummer som eventuell støtte skal utbetales til. Det er viktig at søkerorganisasjonen står som eier av kontonummeret. Dette gjelder også enkeltpersonforetak. Du vil ikke få utbetalt tildelingen dersom foretaket ikke har egen konto.

Hvis du ikke får sendt inn søknaden

For å kunne sende inn, må du ha fylt inn alle de obligatoriske feltene (det vil si de som er merket med stjerne). Sjekk om du har gjort dette. Alle felt som er utfylt blir markert med en grønn hake.

Når du har klikket på Send-knappen

Når du har sendt inn søknaden din vil du få en e-post med bekreftelse om at vi har mottatt søknaden. Bekreftelsen blir sendt til den e-postadressen du har registrert deg med som bruker i søknadsportalen. Dersom du ikke mottar e-post med bekreftelse på at søknaden har kommet frem, er søknaden ikke sendt inn. Ta eventuelt kontakt med oss via epost: post@sparebankstiftelsen.no

Bekreftelsen inneholder et søknadsnummer. Dersom du har behov for å kontakte oss i forbindelse med saksbehandlingen, vil søknadsnummeret være referansen til den innsendte søknaden.

Hver og en av alle de tusenvis av søknadene vi får inn, behandles grundig. Styret i stiftelsen avgjør hvem som får innvilget søknadene.

2. Hvis dere har fått tildelt pengestøtte

Så flott at vi får støtte prosjektet deres! Dere får dokumentert at søknaden er innvilget i et "Tildelingsbrev" som sendes til den epostadressen dere førte opp i søknadsskjemaet. Tildelingsbrevet kan dere også finne i søknadsportalen under "Mine søknader". Velg den aktuelle søknaden, og klikk på "Kommunikasjon". 

Få utbetalt pengene dere har blitt tildelt

For å få utbetalt støtten må dere anmode om utbetaling i søknadsportalen. Fra du anmoder om utbetaling og til utbetalingen kommer, kan det ta 3 til 4 uker.

Skjemaet for "utbetalingsanmodning" finner du i søknadsportalen under "Mine Søknader". Velg den aktuelle søknaden og klikk på "Utbetalingsanmodning" til høyre.

For enkelte organisasjoner, og spesielt deg som jobber for en kommune eller fylkeskommune og søker på vegne av dem: Avtal hvordan betalingen skal merkes for å komme frem til riktig sted. På utbetalingsanmodningen kan du skrive hvem eller hva pengene er knyttet til slik at mottakeren får vite hvor pengene skal.

Eventuelle endringer underveis i prosjektet

Noen ganger skjer det endringer. Da er det mulig å søke om å endre sluttdato eller omdisponering av midlene.

Hvis du vil endre sluttdatoen for prosjektet: Gå inn i søknadsportalen. Under "Mine søknader" velger du den aktuelle søknaden. Klikk på "Søke endring i sluttdato" til høyre.

Dersom prosjektet er endret og dere vil søke om å bruke pengene på noe annet: Dere kan søke om omdisponering av midlene. Gå inn i søknadsportalen. Under "Mine søknader" velger du den aktuelle søknaden. Klikk på "Søke om omdisponering" til høyre.

Sluttrapport og annen rapportering

Alle som får støtte av oss må sende inn en sluttrapport. Dette er en bekreftelse på at midlene er brukt slik dere har beskrevet i søknaden.

For prosjekter og tiltak som har en varighet i mer enn 18 måneder, vil vi også be om en statusrapport etter 12 måneder.

Vi sender deg en epost når tiden er inne for å skrive statusrapport eller sluttrapport. Når du har mottatt eposten vil du finne skjemaet i søknadsportalen. Klikk på den aktuelle søknaden, og du finner sluttrapporten til høyre.

Merk at sluttrapporten ikke skal sendes inn før hele tildelingen er utbetalt og prosjektet sluttført.

Legg ved kvitteringer og så videre i sluttrapporten som viser hva dere har brukt de tildelte midlene til.

Dersom dere har fått en tildeling fra og med 500.000 kroner vil vi be om regnskap godkjent av revisor eller ekstern regnskapsfører.

Merking av tildelingen

I søknadsportalen kan du bestille plakett eller klistremerker for å merke tildelingen. Dersom dere trenger logoen vår kan dere laste den ned her.

Mer informasjon

Har du flere spørsmål, skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring en av oss som jobber med tildelinger. Du finner kontaktinformasjonen her.