Styret bestemmer hvilke områder stiftelsens midler skal brukes til, og fatter vedtakene om hvem som skal få pengestøtte.

Se også: stiftelsens Vedtekter