Laget planlegger et formidlingsopplegg for 6. klassinger på stedet der Slaget ved Nasjar stod i 1016. Dette gjøres i samarbeid med Larvik kommune. Slaget er det største til sjøs i norsk vikingtid. For å virkeliggjøre slaget ønsker historielaget å gå til anskaffelse av vikingkostymer, sverd, brynjer og hjelmer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet