Se hva folk har fått til - og bli inspirert

Sparebankstiftelsen DNB støtter både lokale tiltak og nasjonale initiativer i Norge.

Siden 2002 har vi bidratt med over 4,5 milliarder kroner til allmenn nytte.

Se hvem som har fått støtte

Arenaer for tilhørighet

Ny støtteordning: Frivillige organisasjoner i samarbeid med skoler og bibliotek på Østlandet kan søke om støtte. Søknadsfrist 29. mars 2019. Mer om ordningen.

Utbetalingsskjema og sluttrapport

Du finner utbetalingsskjema og skjema for sluttrapport i søknadsportalen

Vi vil gjerne høre hvordan det går med prosjektet ditt. Fortell oss hvordan det går.